ส.ค. 07

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ฯ

           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์กรพัฒนาอุตสากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีนายสกล  อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวิทยากรจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ผู้เชียวชาญจาก UNIDO และเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Release from Recycling Facilities) 

นายสกล  อนันต์วณิชย์ชา
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นางสาววิสารัช  มั่นประพันธ์
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านโลหการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

Dr. Pasquale Spezzano,UNIDO  และนายกิตติพันธุ์  บางยี่ขัน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

เอกสารบรรยายการฝึกอบรม
  สถานการณ์อุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะของประเทศไทย
  การพัฒนาเทคโนโลยีและทิศทางของอุตสาหกรรมโลหการในอนาคต
  หลักการประยุกต์ใช้เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานหลอมเศษโลหะ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.