โลหะมีค่าและโลหะบริสุทธิ์

ตารางเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตโลหะมีค่าและโลหะบริสุทธิ์

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
–  ทองคำบริสุทธิ์
–  ทองแดงบริสุทธิ์
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. ของเสียที่เป็นของแข็งจากกระบวนการผลิตวงจรรวม อาทิ ซากวงจรรวม (IC) Lead Frame
–  ทองแดงบริสุทธิ์
มี
มี
มี
เทคโนโลยีรีไซเคิลเบื้องต้น
3. เศษซากอุปกรณ์หน้าสัมผัสไฟฟ้า
–  เงินบริสุทธิ์
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
4. ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
–  ทองคำบริสุทธิ์ (เทคโนโลยี รีไซเคิล
โดยไม่ใช้ไซยาไนด์)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
5. ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– ทองแดงบริสุทธิ์ (เทคโนโลยี รีไซเคิล
โดยไม่ใช้ไซยาไนด์)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
6. น้ำยาล้างฟิล์มใช้แล้ว
–  เงินบริสุทธิ์
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
7. สารละลายกรดที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมทองรูปพรรณ (ทองโป่ง)
–  ทองแดงบริสุทธิ์
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
8. เศษโลหะมีค่าจากการตัด แต่ง และขัดผิวชิ้นงานจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
–  ทองคำบริสุทธิ์
–  เงินบริสุทธิ์
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
9. สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีโคบอลต์ (Co) และโมลิบดินั่ม (Mo) เป็นองค์ประกอบ
–  Cobalt oxalate (CoC2O4)
–  Molybdenum trioxide (MoO3)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
10. สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีนิกเกิล (Ni) เป็นองค์ประกอบ
–  นิกเกิลบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
11. สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมเคมีอนินทรีย์ที่มีวาเนเดียม (V) เป็นองค์ประกอบ
–  Vanadium pentoxide (V2O5)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
12. สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีองค์ประกอบแพลทินัม (Pt) จากโรงงานเคมีอนินทรีย์
–  แพลทินัมบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
13. เศษอะมัลกัมจากคลินิกทันตกรรม
–  เงินบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
14. เศษลวดบัดกรี
–  โลหะผสมเงิน
–  ดีบุกบริสุทธิ์
 มี
 มี
 มี
แต่ไม่แพร่หลาย
15. น้ำยากัดลายวงจรชนิดด่างเสื่อมสภาพ (Spent Alkaline Etching Solution)
–  ทองแดงบริสุทธิ์
มี
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย
16. น้ำยากัดลายวงจรที่มีองค์ประกอบทองแดง (Cu) จากโรงงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
–  Copper oxide (CuO)
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
17. ซากแผ่นขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
 – ดีบุกบริสุทธิ์
 มี
 มี
 ไม่มี
 18. ถ่านกระดุมชนิดซิลเวอร์ออกไซด์
 –  เงินบริสุทธิ์
  มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211