พ.ค. 01

ขอเชิญร่วมสัมมนา “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

          📣📣📣 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี❕ไม่มีค่าใช้จ่าย💲)
📍 “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิลและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
          📂“พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)
          ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 📍
          ครั้งที่ 2 อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง 📍
🔺หัวข้อการสัมมนา
          👉 แนะนำโครงการ
          👉 ภาพรวมมาตรการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยและห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)
          👉 เทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
สมัครเข้าโครงการและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/43hK3KB
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา https://bit.ly/3zY31bn
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ วิสารัช และ คุณกัญญา 02-712-4402-7 ต่อ 157,211

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.