บทความน่ารู้

“แบตเตอรี่แห่งอนาคต


          เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทชที่มีความสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งแร่โพแทชมีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และเกลือ (NaCl) จึงมีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย และเคมีภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ต่อมามีการศึกษาวิจัยพบว่าโพแทสเซียมยังมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีสามารถผลิตเป็นแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน (KIB) ได้ ซึ่งอาจนำมาใช้ทดแทนแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่มีราคาสูงและต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
          ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ เพื่อศึกษาวิจัยการนำแร่โพแทชมาใช้ผลิตแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน ซึ่งเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ภายในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อีกด้วย

ที่มา  :  กรมอุตสหากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ่านทั้งหมด 

e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว

💻งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล “e-Services นวัตกรรมวัตถุ …

Read more