ถาม-ตอบ

เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
986 views0 answers0 votes
เปิดminaru ถาม 6 ปี ago
1104 views2 answers-2 votes
เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
936 views1 answers0 votes
มีคำตอบminaru ถาม 6 ปี ago
818 views0 answers2 votes
เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
1472 views1 answers0 votes
กฎกติกาและมารยาทในการใช้
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินที่สุภาพชนจะยอมรับได้
ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ ทุกศาสนา
ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอ
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม
จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการบริหารงานแบบบูรณาการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กระจายอำนาจลงสู่จังหวัด โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในการกำกับดูแลและสั่งการสถานประกอบการเหมืองแร่