เข้าสู่ระบบ

INFOGRAPHICS

  แบตเตอรี่ชนิดโพแทชเซียมไอออน ELEMENTS IN SMARTPHONES …

Join Us

This page and the content has been automatically genera …

Member Login

สมัครสมาชิก      

VDO ITC

  สื่อวิดีทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล …

กฎหมายน่ารู้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง …

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

ฐานข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

   

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (พันธกิจ)

กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีหน้าที่และอ …

การประกอบโลหกรรม

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานประกอบโ …

การฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม ลำดับที่ กำหนดเวลา การฝึกอบรม/ งานสัมมนา ส …

การสัมมนา

ตารางการสัมมนา  -0 ครั้งที่ กำหนดเวลา  -0 การสัมมนา  -0 …

ข้อมูล ก.พธ.

General Knowledge 

ขั้นตอนการขอรับบริการ

   

ขั้นตอนการขอรับบริการ

⇒  รายละเอียดข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่ม …

ข่าวกิจกรรม

 กิจกรรม   การมอบประกาศนียบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากรและห …

คลังความรู้

                                       

งานบริการด้านวิเคราะห์และอัตราค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และแบบใบคำขอรับบริการงานด้ …

ฐานข้อมูลคุณลักษณะ

ฐานข้อมูลคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ

ลำดับที่ ชนิด รายละเอียด 1  Aggregates 2  Antimony 3  B …

ฐานข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์

1. ฐานข้อมูลเครื่องมืออาคารวิเคราะห์และตรวจสอบ (Laborat …

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลำดับที่ ชื่อชนิด รายละเอียด  1  ดาวน์โหลด  

ด้านการตลาด

ด้านการผลิต

ด้านจัดหาวัตถุดิบแร่

ตารางการฝึกอบรมปี 2563

การฝึกอบรมปี 2563 ครั้งที่ กำหนดเวลา การฝึกอบรม สถานที่ …

ตารางการฝึกอบรมปี 2564

ตารางการฝึกอบรมปี 2564 ครั้งที่ กำหนดเวลา การฝึกอบรม สถ …

ตารางการฝึกอบรมย้อนหลัง

ตารางการฝึกอบรมปี 2564 ตารางการฝึกอบรมปี 2563

ติดต่อศูนย์ฯ

ที่ตั้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระ …

ถาม-ตอบ

เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
986 views0 answers0 votes
เปิดminaru ถาม 6 ปี ago
1104 views2 answers-2 votes
เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
936 views1 answers0 votes
มีคำตอบminaru ถาม 6 ปี ago
818 views0 answers2 votes
เปิดWebmaster ถาม 6 ปี ago
1472 views1 answers0 votes
กฎกติกาและมารยาทในการใช้
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินที่สุภาพชนจะยอมรับได้
ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่าง ๆ ทุกศาสนา
ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางของการนำเสนอ
ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม
จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการบริหารงานแบบบูรณาการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กระจายอำนาจลงสู่จังหวัด โดยมีการแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในการกำกับดูแลและสั่งการสถานประกอบการเหมืองแร่

 

นวัตกรรมรีไซเคิลวัตถุดิบทดแทนสำหรับ Green Building

ไฟล์เอกสารแนบ นวัตกรรมรีไซเคิลวัตถุดิบทดแทนสำหรับ Green …

นวัตกรรมวัตถุดิบจากแร่

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่ ประเภท วั …

นวัตกรรมอื่น ๆ

ตารางนวัตกรรมอื่น ๆ ประเภท ของเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ศักย …

น้ำเสียและกากตะกอนจากระบบบำบัด

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเ …

บทความน่ารู้

Raw material foresight Solar Panel : Recycle to Reborn …

บริการของศูนย์

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

บริการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์

บริการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการผลิต

บริการเครื่องจักร อุปกรณ์

บริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน/พัฒนาธุรกิจ

<อยู่ระหว่างปรับปรุง>

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด           เทคโนโลยี …

พลาสติก

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับพลาสติก ประเภท ของเส …

ภาพรวมศูนย์ฯ

ภาระกิจศูนย์ฯ

ระบบจองเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ …

ระบบตรวจสอบสถานะผลการวิเคราะห์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบและรับผลการวิเคราะห์ ระบุ …

รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารคัดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Building) ลำด …

รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building) ลำดับ …

รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgy Building) ลำดับ ร …

รายการเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ 

อาคารวิเคราะห์และตรวจสอบ  (Laboratory Building) ลำดับ ร …

รายงานประจำปี

กิจกรรม แผนการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2566  …

รีไซเคิล

สร้างคำถาม

สัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิทธิประโยชน์ผู้สร้างนวัตกรรม

อุตสาหกรรมหลอมโลหะ

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหลอมโลห …

อโลหะและวัสดุก่อสร้าง

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอโลหะและวัตถุ …

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล

เฉพาะเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่่องจักร อาคารโลหวิทยาสารละลาย …

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปิดโลกนวัตกรรม

เอกสารเผยแพร่

การต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม CE2 วันที่ปรับปรุง  :  08/ …

แบตเตอรี่

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ …

แร่

แร่เสริมเติมสวย

ไฟล์เอกสารแนบ     แร่เสริมเติมสวย

โครงสร้าง

นายธีรวุธ  ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุ …

โครงสร้าง กนอ.

นายธีรวุธ  ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุ …

โลหการ

โลหะมีค่าและโลหะบริสุทธิ์

ตารางเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตโลหะมีค่าและโลหะบ …

โลหะหายาก

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับโลหะหายาก (Rare Eart …

บทความน่ารู้

“แบตเตอรี่แห่งอนาคต“           เนื่องจากประ …