รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาความร้อน (Pyrometallurgy Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
1
F 20
เตา INDUCTION HEAT FURNACE 20 KW

1 เครื่อง
ชนิด  :  LO20 – 4
ยี่ห้อ  :  LAVA
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  20 kW, 3ø 380V 50/60 Hz, 15-20 KHz, 150 LITRE, 60,000 BTU
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม  :  1.7 LITRE
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  1,300 °C
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  SILICON CARBIDE

2
F 300
เตา INDUCTION HEAT FURNACE 300 KW

1 เครื่อง
ชนิด  :  PTG 300-4
.
ยี่ห้อ  :  LAVA
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  300 kW, 3ø, 380V, 50/60 Hz, 6 kHz, 800 LITRE, 3 SET, 100 TON
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม  43 LITRE
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  1,300 °C
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  SILICON CARBIDE

3
เตาหลอม 6 เหลี่ยม

1 เครื่อง
ชนิด  :  56953
.
ยี่ห้อ  :  LINPBERG
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  220/240 v, 60/50 Hz, 880 W
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม  43 LITRE
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  1,500 °C
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

4
เตาไฟฟ้า CRUCIBLE FURNACE

1 เครื่อง
ชนิด  :  56953
.
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  240 v, 800 W, 50 Hz
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  1,500 °C
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

5
เตาหลอมตัวอย่างแร่

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :  GULLENHAMLP
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ  FR 80
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

6
เตาหลอมเล็ก

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ 
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

7
เตาหลอมตัวอย่าง

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :  LENTON FURNACES
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   1 Phase, 220 v, 17 Amp
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  1,800 °C
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

8
เตาย่างตะกอน

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   –
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

9
เตาหลอม Droos อลูมิเนียม

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   –
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

10
เตาอบ HERAEUS

1 เครื่อง
ชนิด  :  KSL 170
.
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   220 v, 8.5 kW
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

11
ตู้อบ (OVEN)

1 เครื่อง
ชนิด  :  –
.
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   –
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

12
เตา Burrell
1 เครื่อง
 ชนิด  :   –
.
ยี่ห้อ  :   Burrell
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
กำหลังการผลิตเบ้าหลอม   –
.
อุณหภูมิสูงสุด  :   3,000 °F
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   ใช้หลอมโลหะที่อุณหภูมิไม่เกิน 3,000 °F

13
ปั้มลม

1 เครื่อง
ชนิด  :  PP 35 P
.
ยี่ห้อ  :  PUMA AIR COMPRESSOR
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ   5 HP, 890 LPM, 850 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

14
เครื่องเลื่อยกล
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
.
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ    ใบเลื่อย 24 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

15
เครื่องเจาะ
ชนิด  :    KSD 340
.
ยี่ห้อ  :    KING
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ     220 v, 50 Hz, 3.5 Amp, 1,430 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

16
เครื่องมอเตอร์หินเจียร์
ชนิด  :    –
.
ยี่ห้อ  :    CHAMPION
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ     220 v, 1 Phase, 6 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

17
เครื่องกลึงเล็ก
ชนิด  :    –
.
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :  –
..
ขนาด/ความจุ     –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

18
เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์
ชนิด  :    –
.
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ     220/380 v, 7.7 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –

19
เครื่องตัดหิน
ชนิด  :    PA
.
ยี่ห้อ  :    BUEHLER LTD
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    1 HP, 220/440 v, 2.8 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ตัดหินขนาดเล็กสำหรับวิเคราะห์

20
เครื่องรีดแผ่นตะกั่ว
ชนิด  :    –
.
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ     –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   รีดแผ่นขนาดหนา 0.2-3 mm