น้ำเสียและกากตะกอนจากระบบบำบัด

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียและกากตะกอน

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. สารละลายที่ใช้แล้วในกระบวนการกัดกรดผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
– ผงเหล็กออกไซด์ (Fe2O2)
– กรดไนตริก (HNO3)
– ไฮโดรฟลูออริก (HF)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
2. น้ำเสียจากกระบวนชุบเคลือบผิวโลหะที่ไม่ใช้ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบนิกเกิล (Electroless Nickel Plating)
Nickel oxide
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
3. น้ำเสียจากกระบวนชุบเคลือบผิวโลหะที่มีองค์ประกอบโครเมียม
น้ำยาชุบโครเมียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
4. ตัวทำละลาย (Solvent) ที่ปนเปื้อนสารอันตราย
Solvent
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
5. น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
6. น้ำมันพืชใช้แล้ว
กรีนดีเซล (Green diesel)
มี
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
7. กรดเกลือเสื่อมสภาพ (Spent Hydrochloric Acid) จากกระบวนการกัดผิวเหล็ก
สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3)
มี
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย
8. น้ำยาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ (Spent Nickel Electroplating Solution)
นิกเกิลซัลเฟต (Nickel Sulfate)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
9. น้ำยาชุบโครเมียมเสื่อมสภาพ
โครเมียมออกไซด์ (Pigment) ในอุตสาหกรรมเซรามิก)
 มี
 มี
 ไม่มี
10. กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate, PFAD) จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ
ตัวทำละลาย (Solvent)
 มี
 มี
 ไม่มี
11. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบทองแดง (Cu)
Copper oxide (CuO)
 มี
 มี
 ไม่มี
12. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบดีบุก (Sn)
Stannic oxide (SnO2)
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
13. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบหลักนิกเกิล (Ni)
กากตะกอนนิกเกิลเปอร์เซ็นต์สูง
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
14. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบนิกเกิล โมลิบดินัม โคบอลและทองแดง (Ni-Mo-Co-Cu)
โลหะผสมนิกเกิล
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
15. กากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน
สังกะสีบริสุทธิ์
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
16. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีองค์ประกอบนิกเกิล
– Nickel cathode
– Zinc cathode
– Ferric chloride
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
17. กากตะกอนจากกระบวนการเตรียมผิวสเตนเลส
โลหะผสมหลัก (Master alloy)
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
18. กากตะกอนจากกระบวนการเตรียมผิวสเตนเลส
เหล็กหล่อผสมโครเมียมสูง
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
19. กากตะกอนจากกระบวนการชุบผิวอะลูมิเนียม (Anodizing)
ผงอะลูมินา (Alumina) บริสุทธิ์
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211