น้ำเสียและกากตะกอนจากระบบบำบัด

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียและกากตะกอน

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. สารละลายที่ใช้แล้วในกระบวนการกัดกรดผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
– ผงเหล็กออกไซด์ (Fe2O2)
– กรดไนตริก (HNO3)
– ไฮโดรฟลูออริก (HF)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
2. น้ำเสียจากกระบวนชุบเคลือบผิวโลหะที่ไม่ใช้ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบนิกเกิล (Electroless Nickel Plating)
Nickel oxide
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
3. น้ำเสียจากกระบวนชุบเคลือบผิวโลหะที่มีองค์ประกอบโครเมียม
น้ำยาชุบโครเมียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
4. ตัวทำละลาย (Solvent) ที่ปนเปื้อนสารอันตราย
Solvent
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
5. น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
6. น้ำมันพืชใช้แล้ว
กรีนดีเซล (Green diesel)
มี
อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
7. กรดเกลือเสื่อมสภาพ (Spent Hydrochloric Acid) จากกระบวนการกัดผิวเหล็ก
สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3)
มี
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย
8. น้ำยาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ (Spent Nickel Electroplating Solution)
นิกเกิลซัลเฟต (Nickel Sulfate)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
9. น้ำยาชุบโครเมียมเสื่อมสภาพ
โครเมียมออกไซด์ (Pigment) ในอุตสาหกรรมเซรามิก)
 มี
 มี
 ไม่มี
10. กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate, PFAD) จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ
ตัวทำละลาย (Solvent)
 มี
 มี
 ไม่มี
11. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบทองแดง (Cu)
Copper oxide (CuO)
 มี
 มี
 ไม่มี
12. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบดีบุก (Sn)
Stannic oxide (SnO2)
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
13. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบหลักนิกเกิล (Ni)
กากตะกอนนิกเกิลเปอร์เซ็นต์สูง
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
14. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะที่มีองค์ประกอบนิกเกิล โมลิบดินัม โคบอลและทองแดง (Ni-Mo-Co-Cu)
โลหะผสมนิกเกิล
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
15. กากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน
สังกะสีบริสุทธิ์
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
16. กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีองค์ประกอบนิกเกิล
– Nickel cathode
– Zinc cathode
– Ferric chloride
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
17. กากตะกอนจากกระบวนการเตรียมผิวสเตนเลส
โลหะผสมหลัก (Master alloy)
 มี
 –
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
18. กากตะกอนจากกระบวนการเตรียมผิวสเตนเลส
เหล็กหล่อผสมโครเมียมสูง
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
19. กากตะกอนจากกระบวนการชุบผิวอะลูมิเนียม (Anodizing)
ผงอะลูมินา (Alumina) บริสุทธิ์
 มี
 มี
 ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897