อุตสาหกรรมหลอมโลหะ

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหลอมโลหะ

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม
–  Aluminium ingot
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
–  Aluminium dross for steel making
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
2. ฝุ่นจากกระบวนการบดย่อยและ
แยกตะกรันอะลูมิเนียม
อิฐมวลเบาแบบ AAC (Auto claved Aerated Concrete) สำหรับงานก่อสร้าง
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
3. ฝุ่นจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการหลอมอะลูมิเนียม
ฟลักซ์ (Flux) สำหรับถลุงโลหะ
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
4. เถ้าจากโรงงานหล่อหลอมทองเหลือง
–  สังกะสีบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
5. ฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิว
เฟอร์ริกออกไซด์ (Pigment) ในอุตสาหกรรมเซรามิก)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
6. ฝุ่นสังกะสี (Zinc Dust) จากกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
– สังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2)
มี
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897