อุตสาหกรรมหลอมโลหะ

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานหลอมโลหะ

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ตะกรันจากการหลอมถลุงอะลูมิเนียม
–  Aluminium ingot
มี
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
–  Aluminium dross for steel making
มี
มี
ไม่มี
2. ฝุ่นจากกระบวนการบดย่อยและ
แยกตะกรันอะลูมิเนียม
อิฐมวลเบาแบบ AAC (Auto claved Aerated Concrete) สำหรับงานก่อสร้าง
มี
มี
ไม่มี
3. ฝุ่นจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบในกระบวนการหลอมอะลูมิเนียม
ฟลักซ์ (Flux) สำหรับถลุงโลหะ
มี
มี
ไม่มี
4. เถ้าจากโรงงานหล่อหลอมทองเหลือง
–  สังกะสีบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
5. ฝุ่นเหล็กจากกระบวนการขัดผิว
เฟอร์ริกออกไซด์ (Pigment) ในอุตสาหกรรมเซรามิก)
มี
มี
ไม่มี
6. ฝุ่นสังกะสี (Zinc Dust) จากกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
– สังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2)
มี
มี
มี
แต่ไม่แพร่หลาย