รายการเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ 

อาคารวิเคราะห์และตรวจสอบ  (Laboratory Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องมือ
รายละเอียด
เครื่องมือ
ที่ตั้ง
เครื่องมือ
คู่มือ
การใช้งาน
1
เครื่องวิเคราะห์หาชนิดธาตุและปริมาณธาตุเทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF)

ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :   BRUKER BioSpin Thailand
รุ่น  :   S8 Tiger 4K
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   วิเคราะห์หาชนิดธาตุและปริมาณธาตุเทคนิค
กพร.(พระประแดง) ห้องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ LAB/ห้องปฏิบัติการ X-Ray Fluorescence (XRF)/
2
เครื่องหลอมตัวอย่างด้วยความร้อน

ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :  Kantanax
รุ่น  :  K1 Prime
ขนาด/ความจุ    สามารถหลอมตัวอย่างได้ 5-7 ตัวอย่างต่อชั่วโมง
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  หลอมตัวอย่างให้เป็น Glass Disk สำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง XRF
 กพร. (พระประแดง)
ห้องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ LAB
3
เครื่องอัดตัวอย่าง

ชนิด  :   TP 40 TYPE 2
ยี่ห้อ  :   HERZOG
รุ่น  :   TP 40
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
กพร. (พระประแดง)
ห้องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ LAB/X-Ray Diffractometer (XRD)
4
เครื่องบดตัวอย่าง

ชนิด  :   BTRM
ยี่ห้อ  :   ROCKLABS
รุ่น  :   BTRM 1A-BT
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   1 g – 100 g
กพร. (พระประแดง)
ห้องวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ LAB/X-Ray Diffractometer (XRD)
 5
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)

 ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   ฺBTX II
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   วิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ
 กพร. (พระประแดง)
6
Atomic Absorption Spectrometry
(Varian)

ชนิด  :   สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของธาตุได้
ยี่ห้อ  :   Varian
รุ่น  :   220 FS
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
 กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall
7
Atomic Absorption Spectrometry
(Analytik Jena)

 ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :  Analytik Jena
รุ่น  :  NovAA 400 PF
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
กพร. (พระประแดง)
8
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน

ชนิด  :   วิเคราะห์เชิงปริมาณของ Anoin, Cation, Cyanide
ยี่ห้อ  :  ARCHEMICA
รุ่น  :   Integrion RFIC
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   วิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall
/ห้อง Ion chromatgraphy (IC)
9
เตาเผา (Carbolite CF 24)

ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   BTX II
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   วิเคราะห์หาชนิดผลึกในตัวอย่างธรณีวัตถุ
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall
/ห้อง Oven furnace
10
เตาเผา (GSM)

ชนิด  :   GSM11/8
ยี่ห้อ  :   Carbolite
รุ่น  :   GSM11/8/201
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   Max. 1,100 °C
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall
11
เตาอบ oven (BINDER FD 115 E2)

ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :   BINDER
รุ่น  :   FD 115 (E2)
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   Nominal.temp 300 °C
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall/ห้อง Oven furnace
12
เตาอบ oven (BINDER FD 115 E3)

ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :   BINDER
รุ่น  :   FD 115 (E3)
ขนาด/ความจุ    –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall/ห้อง Oven furnace
13
เครื่องบดตัวอย่างละเอียด (Retsch)

ชนิด  :   Vibratory disc mill
ยี่ห้อ  :   Retsch
รุ่น  :   RS200
ขนาด/ความจุ    Maximum feed size = 15 mm., final fineness size > 40 mm.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดตัวอย่างได้จำนวน 35–150 มิลลิลิตร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่าง วัตถุดิบของหม้อบดตัวอย่าง และขนาดของหม้อบดตัวอย่าง
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall/ห้องเตรียมตัวอย่าง
14
เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบ (Jaw Crusher)

ชนิด  :   forced–feed crusher
ยี่ห้อ  :   Retsch
รุ่น  :   BB200
ขนาด/ความจุ    Maximum feed size = 90 mm., final fineness size > 2 mm.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   เป็นเครื่องตัดบดตัวอย่าง ด้วยระบบการทำงานแบบใช้แรงกดอัด (forced–feed crusher) ของแผ่นชุด Breaking jaws ที่ทำจาก Tungsten carbide มีปุ่มปรับขนาดของช่องบดตัวอย่าง (gap) ปรับได้ตั้งแต่ 0-30 มิลลิเมตร มีระบบป้องกัน Overload protection
กพร. (พระประแดง)
ห้อง Laboratory 2 Environmentall/ห้องเตรียมตัวอย่าง
15
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

ชนิด  :   Type II, Type I
ยี่ห้อ  :   ELGA
รุ่น  :   PURELAB Option S7, PURELAB Classic DI
ขนาด/ความจุ    25 L
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
กพร. (พระประแดง)
Laboratory Metal & Mineral
16
เครื่องชั่งไฟฟ้า
(ความละเอียด 5 ตำแหน่ง)

ชนิด  :   XS 205 Dual Range
ยี่ห้อ  :   Mettler
รุ่น  :    XS 205 DU
ขนาด/ความจุ    Fine rang 0g – 81g, 0g – 220g
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   Max. 81g / 220 g
กพร. (พระประแดง)
UV-Visible Spectro photometer Balance pH meter
17
เครื่องชั่งไฟฟ้า
(ความละเอียด 4 ตำแหน่ง)

ชนิด  :   AB204
ยี่ห้อ  :   Toledo
รุ่น  :    AB204-S/FACT
ขนาด/ความจุ    0g – 220g
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
กพร. (พระประแดง)
UV-Visible Spectro photometer Balance pH meter
18
เครื่องชั่งไฟฟ้า
(ความละเอียด 2 ตำแหน่ง)

ชนิด  :    ความละเอียด 2 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ  :    Sartorius
รุ่น  :    BL610
ขนาด/ความจุ    0g – 610g
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   Max.610g
กพร. (พระประแดง)
UV-Visible Spectro photometer Balance pH meter
19
เครื่อง UV

ชนิด  :    Spectrophotometer
ยี่ห้อ  :    Biochrom
รุ่น  :   Libra S50-S80
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)/UV-Visible Spectro photometer Balance pH meterr
20
เครื่อง pH/Ion meter

ชนิด  :    Operation Manual
ยี่ห้อ  :    METROHM
รุ่น  :    781
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)/UV-Visible Spectro photometer Balance pH meter
21
เตาไฟฟ้า(hot plate)ยี่ห้อ Thermo รุ่นRC2240Q

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
 กพร. (พระประแดง)
 22
เตาไฟฟ้า(hot plate)ยี่ห้อ Thermo รุ่นRC2240Q

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
 กพร. (พระประแดง)
23
เตาไฟฟ้า(hot plate)ยี่ห้อ Thermo รุ่นRC2240Q

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
 กพร. (พระประแดง)
 24
เตาไฟฟ้า(hot plate)ยี่ห้อ Thermo รุ่นRC2240Q
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
 กพร. (พระประแดง)
 25
เครื่องดูดความชื้น
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
 กพร. (พระประแดง)
26
เครื่องอัดตัวอย่างเป็น Pellet ชนิด Mamnual ขนาด40มล
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
27
เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยอาศัยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสม่า

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
28
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6KVA ยี่ห้อ SOLTEC

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
29
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ SYNDOME

ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
30
เตาไฟฟ้า(hot plate)
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
31
เตาไฟฟ้า(hot plate)
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
32
เตาเผาอุณหภูมิ ยี่ห้อ Carbolite รุ่น CF24B
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)
33
เครื่องช่างไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
ขนาด/ความจุ     –
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :    –
กพร. (พระประแดง)