นวัตกรรมอื่น ๆ

ตารางนวัตกรรมอื่น ๆ

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ยางรถยนต์ใช้แล้ว
พลังงานทดแทน
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
2. เศษพลาสติก
พลังงานทดแทน
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. เศษไม้
พลังงานทดแทน
มี
มี
มี
4. เศษไฟเบอร์กลาส (Fiber glass)
– Pyrolysis oil
– E-glass
มี
ไม่มี