นวัตกรรมอื่น ๆ

ตารางนวัตกรรมอื่น ๆ

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ยางรถยนต์ใช้แล้ว
พลังงานทดแทน
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. เศษพลาสติก
พลังงานทดแทน
มี
มี
แต่บางรายยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. เศษไม้
พลังงานทดแทน
มี
มี
มี
4. เศษไฟเบอร์กลาส (Fiber glass)
– Pyrolysis oil
– E-glass
มี
ไม่มี