โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี

สรข.2 อุดรธานี  ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี” ในรูปแบบแผ่นพับ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจการทำเหมืองแร่โพแทช โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  • แร่โพแทช คืออะไร
  • โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี และการดำเนินการของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาเหมืองแร่โพแทช
  • วิธีการทำเหมืองของโครงการ
  • ข้อกังวลและมาตรการป้องกันผลกระทบ

 1.  การจัดการกองเกลือและน้ำเค็ม ?

2.  การฟุ้งกระจายของฝุ่นเกลือ ?

3.  การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ?

4.  การใช้น้ำในกระบวนการพัฒนาเหมือง ?

5.  การทำเหมืองส่งผลต่อระบบน้ำใต้ดิน ?

6.  การทรุดตัวของผิวดิน ?

7.  การขนส่งเกลือจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายสู่ถนนและชุมชน ?

  • กองทุนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตร

 

อ่านรายละเอียด (คลิ๊ก) ไฟล์ PDF แผ่นพับ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี”

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.