ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ

📣📣เพื่อให้ชาว กพร. ทุกท่าน ทราบถึงหลักเกณฑ์ของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ เรามาเรียนรู้คำว่า

⚙”ต่างสายงาน”

🏢”ต่างหน่วยงาน”

🗺”ต่างพื้นที่หรือต่างลักษณะงาน” กันเลยได้เลยค่าาา 📣📣

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.