การรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ภายใต้หัวข้อ “9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย”

เรื่อง “การรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด”

🟠  ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไร ?

https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2678485dccaf47f6f89480d5dba56c1e9f3432a.png

🟠  การรับทรัพย์สินกับการรับสินบนต่างกันอย่างไร ?

คดีตัวอย่าง : เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์สินในการควบคุมงาน

https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2682262f0a9ead4b8b5ef9e5f3a1b4565d3a413.png

🟠  คดีตัวอย่างระหว่างการรับสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

1.  คดีโกงสอบ อบต.มหาสารคาม

2.  คดีประมงจังหวัดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

เอกสารไฟล์ PDF :  https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/26848924acc9a20a43264c075ab90f34eb846fc.pdf

E-Book :  http://online.anyflip.com/awaia/riek/mobile/index.html

     

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.