พ.ค. 16

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy

          ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล จังหวัดสมุทรปราการ
         
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy” ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ โลหะ และการใช้วัสดุทดแทน/รีไซเคิล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวทางการปรับตัวในยุค Circular Economy ตลอดจนขยายผลเทคโนโลยีต้นแบบที่ กพร.ประสบความสำเร็จ สู่การนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ส่งแบบตอบรับผ่าน QR Code :  www.shorturl.at/ciwxR


หรือ ส่งแบบตอบรับมาทางโทรสารหมายเลข 0 2202 3606 หรือ E-mail : innovation.dpim@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โทร. 0 2202 3856 และ 0 2202 3904

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ไฟล์เอกสารแนบ

     รายละเอียดโครงการ
     กำหนดการ
     แบบตอบรับ
     แผนที่ตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.