พ.ค. 16

สัมมนาวิชาการ เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy” ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ โลหะ และการใช้วัสดุทดแทน/รีไซเคิล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวทางการปรับตัวในยุค Circular Economy ตลอดจนขยายผลเทคโนโลยีต้นแบบที่ กพร. ประสบความสำเร็จสู่การนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
         
โดยภายในงานมี นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2019: Circular Economy  พร้อมด้วย นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  นายสุระ เพชรพิรุณ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้บริหาร กพร. ให้การต้อนรับ การสัมมนาวิชาการดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการปรับตัวสู่ Circular Economy และขยายผลเทคโนโลยีต้นแบบที่ กพร. พัฒนาขึ้นสู่การนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมวัตถุดิบของผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก กพร.   การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จัดโดย กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เอกสารบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสาร  :  การเพิ่มคุณภาพแร่แบไรต์ด้วย Magnetic separator
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   การออกแบบกระบวนการเพิ่มคุณภาพหินแกรนนิตฝุ่น
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   การเพิ่มคุณภาพหินเพอร์ไลต์ (Perlite)
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :  เทคโนโลยีการผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   ภาพรวมและความก้าวหน้าการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   แนวคิดการรีไซเคิลโลหะด้วยจุลินทรีย์
QR Code หัวข้อ  :     

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำของเสียในกระบวนการผลิตโลหะ
QR Code หัวข้อ  :    

ดาวน์โหลดเอกสาร  :   เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะหายากจากซากแม่เหล็กกำลังสูง
QR Code หัวข้อ  :    

ไฟล์เอกสารแนบ

     รายละเอียดโครงการ
    กำหนดการ   
     แบบตอบรับ
      แผนที่ตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล  

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.