KM กบอ. 2566 “ราคาแร่” . . . EP.3 การกำหนดตลาดของแร่ และการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่

💁 กบอ. เชิญชวนชาว กพร. ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ “ราคาแร่” ตลอดเดือนกันยายน 2566 นี้

EP.3  การกำหนดตลาดของแร่ และการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่

สัปดาห์สุดท้ายนี้  กบอ. ขอนำเสนอความรู้ เรื่อง “ราคาแร่” เกี่ยวกับ …

  • การกำหนดตลาดของแร่
  • การประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่

 

🤳  อ่านรายละเอียดได้ตาม Infographic “การกำหนดตลสดของแร่ และการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของเร่” ด้านล้าง ⏬