(No title)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS)

สรข. 4 ภูเก็ต จัดกิจกรรม KM Day เรื่อง “ความรู้ทั …

Read more

โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี

สรข.2 อุดรธานี  ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง “โครงก …

Read more

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ตสน. ขอเชิญชวนชาว กพร. เข้าร่วม กิจกรรม KM ตสน. 2566 รู …

Read more

KM กบอ. 2566 “ราคาแร่” . . . EP.3 การกำหนดตลาดของแร่ และการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่

💁 กบอ. เชิญชวนชาว กพร. ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ “ราคาแร่” …

Read more

การแต่งแร่

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (สรข.6) …

Read more

KM กบอ. 2566 “ราคาแร่” . . . EP. 1 ความสำคัญของการประกาศราคาแร่

💡 กิจกรรม KM กบอ. 2566 💡 📣 กบอ. เชิญชวนชาว กพร. ร่วมเรี …

Read more

การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่

กระบวนการการทำเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศข …

Read more

KM DAY กนอ. 2023 : อุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร ? คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมไปสู่เ …

Read more