ข่าวกิจกรรม

 กิจกรรม  

การมอบประกาศนียบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี
วันที่ปรับปรุง  :  13/06/2566
ขอเชิญร่วมสัมมนา “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”
วันที่ปรับปรุง  :  01/05/2566
เชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว
วันที่ปรับปรุง  :  20/04/2566
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better”
วันที่ปรับปรุง  :  23/02/2566
กพร. จัดงาน INNOVATION IN RAW MATTERIAL CONFERENCE 2022
วันที่ปรับปรุง  :  01/11/2565
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
วันที่ปรับปรุง  :  29/03/2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ
วันที่ปรับปรุง  :  20/12/2564
พิธีส่งมอบแบตเตอรี่ต้นแบบโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
วันที่ปรับปรุง  :  07/12/2564
กพร. เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบจากเหมืองแร่ สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต
วันที่ปรับปรุง  :  29/09/2564
กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ปรับปรุง  :  01/09/2564
กพร. รับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
วันที่ปรับปรุง  :  23/06/2564
การสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs”
วันที่ปรับปรุง  :  01/03/2564
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564
วันที่ปรับปรุง  :  21/01/2564
กพร. และ UNIDO พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานหลอมเศษโลหะ
วันที่ปรับปรุง  :  17/12/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ
วันที่ปรับปรุง  :  3/12/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มผู้รวบรวมและคัดแยกเศษขยะ
วันที่ปรับปรุง  :  3/12/2563
กพร. โดย กนอ. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานที่สมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน
วันที่ปรับปรุง  :  18/11/2563
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow
วันที่ปรับปรุง  :  2/11/2563
กพร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ปรับปรุง  :  2/11/2563
กพร. ผลักดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่ปรับปรุง  :  22/10/2563
งานสัมมนาประจำปี Innovation in Raw Materials Conference 2020: The Implementation of Circular Economy
วันที่ปรับปรุง  :  08/09/2563
การประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไรให้ห่างไกล U-POPs”
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
กพร. มอบหมายให้ กนอ. รับมอบซากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
คณะผู้แทน (METI) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร.
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)
วันที่ปรับปรุง  :  10/07/2563
งานแถลงผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. ประจำปี 2562
วันที่ปรับปรุง  :  9/07/2563
กพร. นำทีมภาครัฐพร้อมผู้ประกอบการศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบ
วันที่ปรับปรุง  :  27/02/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนฯ
วันที่ปรับปรุง  :  19/02/2563
งานแถลงผลการดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  22/01/2563
สัมมนาวิชาการ เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy
วันที่ปรับปรุง  :  21/11/2562
โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP
วันที่ปรับปรุง  :  1/11/2562
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  8/10/2562
การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  1/10/2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุง  :  19/09/2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)
วันที่ปรับปรุง  :  25/06/2562
การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว” ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  17/05/2562
การฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  19/11/2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  18/10/2561
ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลฯ จังหวัดลำพูน
วันที่ปรับปรุง  :  013/09/2561
การฝึกอบรมเรื่อง “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”
วันที่ปรับปรุง  :  08/08/2561
การสัมนา เรื่อง “Innovation For Materials Value Added”
วันที่ปรับปรุง  :  07/08/2561