ข่าวกิจกรรม

 กิจกรรม

งานสัมมนาประจำปี Innovation in Raw Materials Conference 2020: The Implementation of Circular Economy
วันที่ปรับปรุง  :  08/09/2563
การประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไรให้ห่างไกล U-POPs”
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
กพร. มอบหมายให้ กนอ. รับมอบซากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
คณะผู้แทน (METI) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร.
วันที่ปรับปรุง  :  25/08/2563
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)
วันที่ปรับปรุง  :  10/07/2563
งานแถลงผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. ประจำปี 2562
วันที่ปรับปรุง  :  9/07/2563
กพร. นำทีมภาครัฐพร้อมผู้ประกอบการศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบ
วันที่ปรับปรุง  :  27/02/2563
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนฯ
วันที่ปรับปรุง  :  19/02/2563
งานแถลงผลการดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  22/01/2563
สัมมนาวิชาการ เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy
วันที่ปรับปรุง  :  21/11/2562
โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP
วันที่ปรับปรุง  :  1/11/2562
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  8/10/2562
การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุง  :  1/10/2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ปรับปรุง  :  19/09/2562
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)
วันที่ปรับปรุง  :  25/06/2562
การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว” ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  17/05/2562
การฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  19/11/2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  18/10/2561
ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลฯ จังหวัดลำพูน
วันที่ปรับปรุง  :  013/09/2561
การฝึกอบรมเรื่อง “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”
วันที่ปรับปรุง  :  08/08/2561
การสัมนา เรื่อง “Innovation For Materials Value Added”
วันที่ปรับปรุง  :  07/08/2561