ข่าวกิจกรรม

 กิจกรรม

การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจากซากเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว” ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  17/05/2562
การฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  19/11/2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีรีไซเคิลทองแดงบริสุทธิ์ฯ
วันที่ปรับปรุง  :  18/10/2561
ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลฯ จังหวัดลำพูน
วันที่ปรับปรุง  :  013/09/2561
การฝึกอบรมเรื่อง “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”
วันที่ปรับปรุง  :  08/08/2561
การสัมนา เรื่อง “Innovation For Materials Value Added”
วันที่ปรับปรุง  :  07/08/2561