เม.ย. 20

e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว

💻งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล “e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว”
ภายใต้โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม⏰

          🤝👉 เมื่อวันนี้ 25 เมษายน 2566 เวลา 8.30-13.00 น. ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) ร่วมกับ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง “e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว” ภายใต้โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้ และงานบริการต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตลอดจนแนะนำการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน ณ ห้องปรินซ์บอลลูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

          📣 โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การกล่าวเปิดงานโดย นางสาวพรชลันพักษ์ เพ็ญคุณาพร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร การบรรยายงานบริการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ กนอ. และการนำเสนอระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของศูนย์ฯ อาทิ
          1) ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมวัตถุดิบฯ
          2) ระบบบริการเครื่องจักรอุปกรณ์
          3) ระบบบริการวิเคราะห์ทดสอบ
          4) ระบบบริการให้คำปรึกษาและวิจัยพัฒนา ฯลฯ
          ✍ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์ฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบวงจรต่อไป

 

2 comments

  1. สนใจเข้าร่วมงาน

    1. ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วม สามารถเดินทามาลงทะเบียนหน้างานได้เลย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.