มี.ค. 08

การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2”

📌ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรเข้มข้น “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2(Practical Training Course “Design 4 Circular Economy” : Season 2)

🗓 กำหนดอบรม 5 วัน วันที่ 13, 27 มีนาคม 2566 และ 4, 21, 28 เมษายน 2566 ผ่าน Webex

หัวข้อการอบรม

  • การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในสหภาพยุโรป – แรงขับเคลื่อนและนโยบายที่จะเกิดขึ้น
  • การออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • กรณีศึกษาด้านการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Taxonomy)
  • การออกแบบเพื่อ Remanufacturing

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

  • ความรู้และแนวทางใหม่ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/กระบวนการผลิตตามแนวคิด CE
  • การถ่ายความรู้และประสบการณ์จริงจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน CE จากสวีเดน
  • หลักการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัดในห้องเรียน
  • คอร์สปูพื้นฐาน VDO on demand เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง และ พี่เลี้ยงตลอดหลักสูตร

 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฟรี !!!

ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ด่วน✒️ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/3CVu8v96YQiR33GR6
📖อ่านเพิ่มเติม : https://www.mtec.or.th/general-training-courses/76845/

ติดต่อสอบถาม 💭
🔹คุณภารดี บุญรอง ☎️082 327 7498
🔹คุณเปรียวธิดา จันทรัตน์ ☎️094 197 4287

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.