มี.ค. 29

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

          📢วันนี้ (29 มีนาคม 2565) เวลา 9.00 น. นายธีรวุธ ตันนุกิจ​ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ผอ.กนอ.) ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล แก่ หน่วยงาน Mineral and Sourcing Business ภายใต้ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งมีความประสงค์ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)” โดย ดร.นันท์ บุญยฉัตร หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล และ นายกิตติ ชัยวิรัช หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ และการอภิปรายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีรีไซเคิลโซลาร์เซลล์ รวมทั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล” โดย เจ้าหน้าที่กนอ. ให้แก่คณะศึกษาดูงานจำนวน 14 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

2 comments

  1. What’s up, I read your blogs on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!

    1. Thank you for regularly reading my blog.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.