ก.พ. 23

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจ

          📢 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน”
          ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
          📌  หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ เกณฑ์ และตัวชี้วัด
          📍 การประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (CEPAS)
          📍แนะนำโครงการฯ ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
💻 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.15 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (App. Zoom)
📌ไม่มีค่าใช้จ่าย
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

〉〉〉〉〉 รายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.masci.or.th/ce-2022/

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.