พ.ย. 15

พิธีส่งมอบแบตเตอรี่ต้นแบบโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

          📣📣 วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบแบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนต้นแบบ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ จาก รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายธีรวุธ ตันนุกิจ รักษาการผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน ประธานคณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร.

          💻💻 ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ ซึ่งผลของโครงการถือเป็นความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออนครั้งแรกของประเทศไทย และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบในประเทศให้สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในอนาคต

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.