พ.ย. 12

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน”

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

          📣📣 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เผยแพร่นวัตกรรมและผลงานวิจัยของ กพร. ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน

  • Highlight ช่วงเช้า: การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • Highlight ช่วงบ่าย: เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร ครั้งแรกในประเทศไทย

วัน เวลา และสถานที่:
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://zhort.link/lha หรือกรอกแบบตอบรับในไฟล์เอกสารแนบส่งกลับทาง E-mail : innovation.dpim@gmail.com

– ดาวน์โหลดกำหนดการฯ
– ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6842 ต่อ 4241 หรือ E-mail : innovation.dpim@gmail.com

ส่งแบบตอบรับภายใน วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.