ก.ย. 01

กพร. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลืองโดยการผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กำหนดจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลืองโดยการผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ์”

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00–12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 ราย  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามลำดับ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. นิติบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับขยะรีไซเคิล
3. ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ
4. ประชาชนที่สนใจลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิล

ผู้สนใจ ส่งแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ shorturl.asia/QbHqP หรือกรอกแบบตอบรับในไฟล์เอกสารแนบส่งกลับทาง E-mail : innovation.dpim@gmail.com
ดาวน์โหลดรายละเอียด และกำหนดการฯ
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3904 หรือ E-mail : innovation.dpim@gmail.com

ปิดรับสมัครภายใน วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.