ก.พ. 19

การสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs”

          📣📣 การสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” พร้อมเสวนาเรื่อง “บทบาทของ BAT/BAP ในการช่วยยกระดับคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย” วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” โดยมี นางสลิลา  ยรรยงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
         🎬🎬 โดยกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินโครงการฯ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของ BAT/BEP ในการช่วยยกระดับคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย การรับชมภาพยนตร์สั้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน โดยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษอย่าง ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์ และ มารีญา พูลเลิศลาภ มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
            💻💻 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ www.greenscrapmetalthailand.com

 
 
 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.