ม.ค. 21

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

          ครั้กแรก!!!  ของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน
          สมัครเข้าร่วมสัมมนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ และการจัดทำรายงานของผู้สมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกรางวัลฯ (ด่วน!! จำนวนจำกัด) คลิก https://qrgo.page.link/KaVoh (สัมมนาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
          ดูรายละเอียดการสมัคร คลิก https://qrgo.page.link/DbkZW
เปิดรับสมัครรางวัลฯ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.