ธ.ค. 17

กพร. และ UNIDO พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานหลอมเศษโลหะ

          วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) Ms.Kita Sabharwal ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNRC) Mr.Stein Hansen ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ประจำประเทศไทย นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน เลขานุการคณะกรรมการ โครงการ Green Scrap Metal Thailand และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการหลอมเศษเหล็กของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี และเข้าเยี่ยมชมกระบวนการหลอมเศษอะลูมิเนียมของบริษัท ไทยเม็ททอล อะลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการนำ Best Available Technique มาใช้ปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.