ธ.ค. 03

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งโซ่อุปทานได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities
          โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุุมชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเพทฯ ซึ่งในการฝึกอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ “ทำความรู้จักกับ POPs, U-POPs และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม” และหัวข้อ “การพัฒนาโลหะอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มโรงงานหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ” 
          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ https://greenscrapmetalthailand.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน 0 2202 3902 และหน่วยบริหารโครงการ PMU U-POPs  0 2202 3906

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.