พ.ย. 18

กพร. โดย กนอ. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานที่สมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน

          เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำโดยนางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสากรรมต่อเนื่อง ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO และที่ปรึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานที่สนใจเข้ารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Greeningthe Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPsRelease from Recycling Facilities ณ บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จำกัด อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.