พ.ย. 02

กพร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          วันนี้ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำทีม กพร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อรับฟังในหัวข้อการนำเทคโนโลยีรีไซเคิล ไปใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดกิจกรรม Workshop เพื่อทดลองใช้อุปกรณ์เพื่อทดสอบระบบ โดยมี ดร.ธีรวุธ ตันนุกิจ วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.