ส.ค. 25

การประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไรให้ห่างไกล U-POPs”

          ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดิโอภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไรให้ห่างไกล U-POPs” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการลดการปลดปล่อย U-POPs จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะผ่านโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินโครงการโดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ UNIDO โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันายน 2563 และประกาศผลเดือน ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.greenscrapmetalthailand.com

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.