ก.ค. 09

กพร. มอบหมายให้ กนอ. รับมอบซากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จากบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มอบหมายให้ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (กนอ.) โดยมีนายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ผอ.กนอ.) รับมอบซากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ไม่ใช้งานและผ่านกระบวนการทำลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์แล้ว จำนวน 141 ชิ้น จากบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรึไซเคิลที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.