ก.พ. 19

การประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

          เมื่อวันนี้ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้าทดสอบแบบประเมินเพื่อยกระดับการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์ร ณ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด และบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
          ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบดำเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขอขอบคุณบริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด และบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด มา ณ โอกาสนี้

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.