ม.ค. 22

คณะผู้แทน (METI) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร.

          กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ในการประชุมหารือ Thailand-Japan Policy Dialogue on Circular Economy ครั้งที่ 2 และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. ซึ่งมีนายสกล  อนันต์วณิชย์ชา        ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำทีมคณะผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน Circular Economy ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและญี่ปุ่น ภายใต้งาน Thailand-Japan Policy Dialogue on Promotion of Circular Economy Cooperation ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ        ห้องประชุมดีบุก กพร.  และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.