พ.ย. 21

การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)

          กพร. ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและตัวชี้วัดการดำเนินงานในปี 2563
          กพร. ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 4/2562 ภายใต้การดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากทาง UNIDO สำนักงานใหญ่ ได้แก่ Dr. Carmela Centeno ผู้จัดการโครงการ และ  Dr. Pasquale Spezzano ผู้เชี่ยวชาญด้าน BAT/BEP เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการในปี 2562 ตลอดจนพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและตัวชี้วัดการดำเนินงานในปี 2563
          ดยในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญคณะทำงานด้านเทคนิค (Technical Working Group) ทั้ง 3  องค์ประกอบ อันได้แก่           องค์ประกอบที่ 1 กรอบนโยบายและกฎหมาย องค์ประกอบที่ 2 การเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างศักยภาพ และองค์ประกอบที่ 3 การดำเนินโครงการสาธิตการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ในโรงงานรีไซเคิลโลหะที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.