ต.ค. 01

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนฯ

          จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟต (ZnSO4)” และ “เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้วที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นเฟอร์โรนิกเกิล/โลหะผสมนิกเกิล” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล และผู้สนใจทั่วไปให้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการและดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ กพร. เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กพร. อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.