ก.พ. 22

การสัมนา เรื่อง “Innovation For Material Value Added”


การสัมนา เรื่อง “Innovation For Materials Value Added”
          ดร.สมชาย  หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีิเปิด การสัมนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม” และหัวข้อ “บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม” โดย นาย วิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำหรับรายละเอียดในการสัมนา จัดให้มีการอภิปรายร่วมกัน ในหัวข้อ Advanced Materials ความต้องการแห่งอนาคต โดย ดร.ศรัณย  เบ็ญจนิรัตน์   รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายมนสิช  สาริกะภูติ  กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด นายปรีชา  ลีลานุกรม Senior Manager-Responsible Supply Chain Global Procuremant บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นายวัสสชัย  สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ก่อนจะมีการบรรยายและระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทิศทางการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม” โดยวิทยากรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ด้วยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 แร่ โดย นายบวรวิทย์  อัครจันทโชติ วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มที่ 2 โลหะ โดย นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์เณร วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มที่3 วัสดุรีไซเคิล โดย ดร.ธีรวุฒิ  ตันนุกิจ วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ

   
   
   
   
   

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.