รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารคัดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
1
เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :  GUISELEY
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  อุณหภูมิหลอม 180 – 250 องศาเซลเซียส
 2
เครื่องกวนเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :  ไทยมังกรพลาสติก
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ผสม Max 25 kg
3
 เครื่องตัดทำเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ตัดเส้นพลาสติกให้เป็นเม็ด
4
เครื่องดึงเส้นพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ดึงเส้นพลาสติกให้เป็นเส้นแบนทำหวายเทียม
 5
เครื่องบดแบบ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    บดแร่ให้เป็นผง
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :
 6
VACUUM PUMP

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
7
เครื่องบดแร่ขนาดเล็ก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :    –
..
ขนาด/ความจุ    220 v, 7.3 Amp, 1.1 kW, 50 Hz
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดแร่ให้เป็นผง
8
เครื่องเขย่าวัสดุ

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    1/4 HP, 2 Amp, 1,425 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกขนาดวัสดุผง
9
เครื่องบดแร่ Ball mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
10
เตาอบแร่ความร้อนสูง

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Carbolite
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  อบแร่
11
เตาอบแร่ความร้อนสูง

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Netzch
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
12
เตาอบแร่

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Olabtech
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
13
เตาอบแร่
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Mammert
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
14
เครื่องบดแร่ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  ขนาด 120×120 cm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
15
ปั้มลม

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   เป่าลมทำความสะอาดและอื่น ๆ
16
เครื่องกลึง
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Lotus
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์ และทำเกลียว
17
สว่านไฟฟ้าชนิดแท่น
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    King
รุ่น :  KSD 340
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   เจาะรูได้ขนาดสูงสุด 1/2 “
18
แท่นไฮดรอลิค
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    T.M.C
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   กด อัด ชิ้นงาน
19
ชุด Ball Mill และ Spiral
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยและคัดแยกแร่
20
เครื่อง Fillter Press
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Lab Size 500 kg
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดกรองแร่ด้วยแรงดัน
21
ชุดไฮโดรไซโคลน
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
22
โต๊ะแยกแร่ขนาดเล็ก
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Holman
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Full Size
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
23
โต๊ะแยกแร่ขนาดกลาง
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Wilfey
รุ่น  :   ขนาด Lab Size 24″x50″
..
ขนาด/ความจุ  :   –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
 
24
เครื่องย่อยแร่ Roll Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  6×10 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  บดย่อยแร่
 
25
เครื่องบดแบบจาน

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   9-1/2K
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่ที่มีขนาดน้อยกว่า 5 mm
26
เครื่องบดแบบ Jar mill
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   ชนิดลูกกลิ้ง 4 อัน
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
27
แท่นลูกกลิ้งหม้อบด

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   R4
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่โดยใช้ลูกกลิ้ง 4 อัน
 
28
เครื่องบดแบบตลับ Vibarting Cup Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   SIEBTECHINK
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
29
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   4″x6″ นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
30
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   5″x6″ นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
 
31
เครื่องแยกแร่ Rapid Magnetic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   สายพานกว้าง 10″
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก
32
เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง High Tension
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Carpo
รุ่น  :   Hp 16-114
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยไฟฟ้า
33
เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า Induced Roll
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Carpo
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Lab Size
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
34
เครื่องแยกแร่ Rapid Magnetic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   สายพานกว้าง 10″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก
 
35
เครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า Frantz Isodynamic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
36
เครื่องบดแร่แบบ Rod mill
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด 7″x14″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
37
เครื่องปั่น Scrubber
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
38
เครื่องวิเคราะห์ขนาด Seive
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดขนาดแร่