รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารคัดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
1
อุปกรณ์ต้นแบบในการรีไซเคิล ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะจากแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ประกอบด้วย 4 รายการ

1 เครื่อง
ชนิด  :   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ยี่ห้อ  :  GUISELEY,ไทยมังกรพลาสติก
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  อุณหภูมิหลอม 180 – 250 องศาเซลเซียส
 ตึกสีฟ้า ก.นค.พระประแดง
 2
เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ/ทางกล

1 เครื่อง
ชนิด  :   ครุภัณฑ์โรงงาน
ยี่ห้อ  :  –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
ตึกสีฟ้า ก.นค.พระประแดง
3
เครื่องเลื่อยกล

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    ใบเลื่อย 24 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
4
เครื่องมอเตอร์หินเจียร์

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   CHAMPION
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ   220 v, 1 Phase, 6 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
 5
เครื่องบดแบบ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    บดแร่ให้เป็นผง
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :
6
เครื่องกลึงเล็ก

1 เครื่อง
ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :
7
เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์

1 เครื่อง
ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    220/380 v, 7.7 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
8
เครื่องตัดหิน

1 เครื่อง
ชนิด  :  PA
ยี่ห้อ  :   BUEHLER LTD
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ   1 HP, 220/440 v, 2.8 Amp
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ตัดหินขนาดเล็กสำหรับวิเคราะห์
9
เครื่องรีดแผ่นตะกั่ว

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  รีดแผ่นขนาดหนา 0.2-3 mm
 10
VACUUM PUMP

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
11
เครื่องบดแร่ขนาดเล็ก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :    –
..
ขนาด/ความจุ    220 v, 7.3 Amp, 1.1 kW, 50 Hz
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดแร่ให้เป็นผง
12
เครื่องเขย่าวัสดุ

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    1/4 HP, 2 Amp, 1,425 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกขนาดวัสดุผง
13
เครื่องบดแร่ Ball mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
14
เตาอบแร่ความร้อนสูง

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Carbolite
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  อบแร่
15
เตาอบแร่ความร้อนสูง

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Netzch
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
16
เตาอบแร่

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Olabtech
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
17
เตาอบแร่
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Mammert
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   อบแร่
18
เครื่องบดแร่ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  ขนาด 120×120 cm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
19
ปั้มลม

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   เป่าลมทำความสะอาดและอื่น ๆ
20
เครื่องกลึง
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Lotus
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์ และทำเกลียว
21
เครื่องเจาะ
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    King
รุ่น :  KSD 340
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  220 v, 50 Hz, 3.5 Amp, 1,430 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   เจาะรูได้ขนาดสูงสุด 1/2 “
22
แท่นไฮดรอลิค
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    T.M.C
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   กด อัด ชิ้นงาน
23
ชุด Ball Mill และ Spiral
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยและคัดแยกแร่
24
เครื่อง Fillter Press
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Lab Size 500 kg
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดกรองแร่ด้วยแรงดัน
25
ชุดไฮโดรไซโคลน
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
26
โต๊ะแยกแร่ขนาดเล็ก
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Holman
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Full Size
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
27
โต๊ะแยกแร่ขนาดกลาง
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Wilfey
รุ่น  :   ขนาด Lab Size 24″x50″
..
ขนาด/ความจุ  :   –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่
 
28
เครื่องย่อยแร่ Roll Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  6×10 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  บดย่อยแร่
 
29
เครื่องบดแบบจาน

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   9-1/2K
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่ที่มีขนาดน้อยกว่า 5 mm
30
เครื่องบดแบบ Jar mill
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   ชนิดลูกกลิ้ง 4 อัน
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
31
แท่นลูกกลิ้งหม้อบด

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   R4
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่โดยใช้ลูกกลิ้ง 4 อัน
 
32
เครื่องบดแบบตลับ Vibarting Cup Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   SIEBTECHINK
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
33
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   4″x6″ นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
34
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   5″x6″ นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
 
35
เครื่องแยกแร่ Rapid Magnetic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   สายพานกว้าง 10″
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก
36
เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง High Tension
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Carpo
รุ่น  :   Hp 16-114
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยไฟฟ้า
37
เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า Induced Roll
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Carpo
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด Lab Size
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
38
เครื่องแยกแร่ Rapid Magnetic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   สายพานกว้าง 10″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก
 
39
เครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า Frantz Isodynamic
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
40
เครื่องบดแร่แบบ Rod mill
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   ขนาด 7″x14″
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดย่อยแร่
41
เครื่องปั่น Scrubber
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
42
เครื่องวิเคราะห์ขนาด Seive
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดขนาดแร่
43
เครื่องวิเคราะห์ขนาด FRITSCH

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
44
เครื่องบดแบบตลับ SIEBTECHNIK TEMA

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
45
เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง (Roll Crusher) SIEBTECHNIK TEMA

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
46
เครื่องลอยแร่ Denver 0.75 kW

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
47
เครื่องลอยแร่ Denver 0.35 kW

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –
48
เครื่องลอยแร่ Wemco

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  –