รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารคัดแยกทางกายภาพ (Particle Separation Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
1
เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :  GUISELEY
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  อุณหภูมิหลอม 180 – 250 องศาเซลเซียส
 2
เครื่องกวนเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :  ไทยมังกรพลาสติก
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ผสม Max 25 kg
3
 เครื่องตัดทำเม็ดพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ตัดเส้นพลาสติกให้เป็นเม็ด
4
เครื่องดึงเส้นพลาสติก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :  ดึงเส้นพลาสติกให้เป็นเส้นแบนทำหวายเทียม
 5
เครื่องบดแบบ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :    –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    บดแร่ให้เป็นผง
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :
 6
VACUUM PUMP

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
7
เครื่องบดแร่ขนาดเล็ก

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :    –
..
ขนาด/ความจุ    220 v, 7.3 Amp, 1.1 kW, 50 Hz
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   บดแร่ให้เป็นผง
8
เครื่องเขย่าวัสดุ

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    1/4 HP, 2 Amp, 1,425 rpm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   คัดแยกขนาดวัสดุผง
9
เครื่องบดแร่ Ball mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
10
เตาอบ

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
11
เตาอบไฟฟ้า

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
12
เตาอบ

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
13
เตาอบ
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
14
เครื่องบดแร่ Ball Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :  ขนาด 120×120 cm
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
15
ปั้มลม

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
16
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
17
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
18
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
19
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
20
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
21
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
22
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
23
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
24
เครื่องย่อยแร่ Roll Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   6×10 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
25
เครื่องบดแบบจาน

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   9-1/2K
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
26
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
27
เครื่องบดแบบ Jar Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   ลูกกลิ้ง 3 อัน
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
28
เครื่องบดแบบตลับ Vibarting Cup Mill

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   หม้อบดเหล็กขนาด 7×14 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
29
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   4×6 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
30
เครื่องย่อยแร่ Jaw Crusher

1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :   Denver
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ  :   5×6 นิ้ว
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
31
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
32
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
33
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
34
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
35
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
36
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
37
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –
38
1 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :    –
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ 
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :   –