Category: ข่าวกิจกรรม

มี.ค. 29

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

          📢วันนี้ (29 มีนาคม 2565) เวลา 9.00 น. นายธีรว …

Continue reading »

ก.พ. 23

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจ

          📢 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) …

Continue reading »

ธ.ค. 20

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ

          📢 เมื่อวันนี้ 16 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. …

Continue reading »

ธ.ค. 07

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

          🏆 เริ่มรับสมัครแล้ว!!! รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น …

Continue reading »

พ.ย. 15

พิธีส่งมอบแบตเตอรี่ต้นแบบโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

          📣📣 วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. น …

Continue reading »