Category: ข่าวกิจกรรม

ก.ย. 01

กพร. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลืองโดยการผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกร …

Continue reading »

ก.ย. 01

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม

          📣📣 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ ต …

Continue reading »

มิ.ย. 23

กพร. รับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

          📣💻เมื่อวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. …

Continue reading »

เม.ย. 02

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

          📣💻 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกั …

Continue reading »

ก.พ. 19

การสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs”

          📣📣 การสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” …

Continue reading »