Category: ข่าวกิจกรรม

ธ.ค. 20

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ

          📢 เมื่อวันนี้ 16 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. …

Continue reading »

ธ.ค. 07

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

          🏆 เริ่มรับสมัครแล้ว!!! รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น …

Continue reading »

พ.ย. 15

พิธีส่งมอบแบตเตอรี่ต้นแบบโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

          📣📣 วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. น …

Continue reading »

พ.ย. 12

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน”

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw …

Continue reading »

ก.ย. 29

กพร. เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบจากเหมืองแร่ สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับมหาวิ …

Continue reading »