Author's posts

ม.ค. 21

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

          ครั้กแรก!!!  ของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท …

Continue reading »

ธ.ค. 17

กพร. และ UNIDO พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานหลอมเศษโลหะ

          วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. …

Continue reading »

ธ.ค. 03

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับอง …

Continue reading »

ธ.ค. 02

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มผู้รวบรวมและคัดแยกเศษขยะ

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับอง …

Continue reading »

พ.ย. 18

กพร. โดย กนอ. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานที่สมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน

          เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.3 …

Continue reading »