Author's posts

พ.ย. 12

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw Materials Conference 2021: Circular Economy ต่อยอดธุรกิจตามแนวคิดความยั่งยืน”

กพร. ขอเชิญเข้าร่วม “การสัมมนาวิชาการ Innovation in Raw …

Continue reading »

ก.ย. 29

กพร. เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบจากเหมืองแร่ สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับมหาวิ …

Continue reading »

ก.ย. 01

กพร. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลืองโดยการผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยกองนวัตกร …

Continue reading »

ก.ย. 01

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม

          📣📣 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ ต …

Continue reading »

มิ.ย. 23

กพร. รับมอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

          📣💻เมื่อวันนี้ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. …

Continue reading »