เรื่องแร่

ถาม-ตอบเรื่องแร่
minaru ทีมงาน asked 5 ปี ago
2 Answers
Best Answer
Jommanboo answered 5 ปี ago

ปัจจุบันข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกาศราคาแร่หรือการกำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่เท่าไรและหน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดอัตราบ้าง

Jommanboo answered 5 ปี ago

ประเภทของการทำเหมืองแร่มีกี่ประเภท และมีแบบไหนบ้าง และมีการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร