เรื่องรีไซเคิล

ถาม-ตอบเรื่องรีไซเคิล
Webmaster ทีมงาน asked 4 ปี ago
1 Answers
Best Answer
Jommanboo answered 4 ปี ago

การรีไซเคิล (Recycle)  หรือรียูส (Reuse) มีกระบวนการหรือวิธีจัดการกับขยะอย่างไร