เรื่องทั่วไป

ถาม-ตอบเรื่องทั่วไป
Webmaster ทีมงาน asked 6 ปี ago
1 Answers
Best Answer
Jommanboo answered 6 ปี ago

ถ้าเราจะขุดทรายในพื้นที่เรา และจะเอาไปใช้ในงานก่อนสร้าง เราจะส่งทรายเราไปที่ห้องตรวจสอบที่ไหน และจะหาข้อมูลจากไหน