การสัมมนา

ตารางการสัมมนา

 -0
ครั้งที่
กำหนดเวลา
 -0
การสัมมนา
 -0
กลุ่มเป้าหมาย
 -0
สถานที่
ดาวน์โหลด
วัน/เดือน/ปี
เวลา
เอกสารฝึกอบรม
ใบสมัคร QR Code
1
22 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 – 15.45 น
Innovation for materials value added
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแร่โลหะ และรีไซเคิล ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ห้องวาสนา 6 – 8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ