วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ฉบับพิเศษ

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ กพร. ได้แก่
✅ รายงานผลการตรวจสอบที่ 320/2562 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมและการรับฟังการชี้แจงคำขอประทานบัตรไม่โปร่งใส (ข้อ 1.11 หน้า 58-61)
✅ รายงานผลการตรวจสอบที่ 141/2563 เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อ 1.13 หน้า 67-73)
อ่านรายละเอียดโปรดคลิก
▶️ รูปแบบ e-journal  https://qrcode.link/a/1e6Jmd
▶️ รูปแบบ PDF  https://qrcode.link/a/pJf6C0

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.