News

ข่าวปี 2561

 – รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมายสู้ คิงส์เกต รักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายต่อประเทศ (8 ม.ค. 61)

 – ผลตรวจสอบน้ำผุดในนาข้าว ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต้องเร่งระบายออก หวั่นสร้างความเดือดร้อนให้          ประชาชน (25 ม.ค. 61 )

–  กระทรวงอุตสาหกรรม พบข้อบ่งชี้การรั่วไหลของน้ำจากบ่อกักเก็บกาแร่ที่ 1 ของบริษัท อัคราฯ (28 ก.พ. 61)

 

 

ข่าวปี 2560

-กพร.เผยความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. สั่งผู้ประกอบการฟื้นฟูพื้นที่ (17 ก.พ. 61)

-กพร.เร่งหารือด้านกฎหมายการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่เหมืองทองคำ หลังมีคำสั่ง คสช. (22 ก.พ. 61)

-กพร.เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหรือภายใต้กรอบความตกลง (TAFTA) (5เม.ย.61)

-คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคำ ครอบคลุม 7 ด้าน (3 ส.ค.61)

-ม.44 ระงับเหมืองทองคำชั่วคราว เพื่อคุ้มครอบสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน (26 ส.ค 61)

-กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีรัฐบาลไทยเข้าสู่อนุญาโตพร้อมดูแลประชาชน (2 พ.ย.61)

-กพร.แร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีน้ำผุดในนาข้าว คาดรู้ผลโดยเร็ว (20 พ.ย.61)

 

-กพร. ย้ำ ไม่มีเจตนาปิดบังข้อมูล พร้อมเผยแพร่ผลศึกษา การรั่วซึมบ่อกักเก็บกากแร่ อัคราฯ (29 ธ.ค.61) 

 

 

ข่าวปี 2559

-กพร.แจงมิได้เร่งรัดจัดประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุโรงงานประกอบโลหะกรรมของบริษัท อัคราฯ (1 เม.ย.59)

-กพร.แจงอยู่ระหว่างตรวจสอบคลายปมประแสสังคมต่อต้นเหมืองทองคำ (5 เม.ย.59)

-กพร.ย้ำชัดอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบเหมืองทองคำตามหลักวิชาการ (21 เม.ย.59)

-กระทรวงอุตสาหกรรมยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ (10 พ.ค.59)

-กพร.แจงนโยบายยุติสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ (12 พ.ค.61)