Infographics

Infographics

 

Infographics ชุดมาตรา 44

 

       

  

      

 

Infographics ชุด กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ

                   

 

Infographics ชุด ความรู้ทั่วไป  “ทองคำ”

        

 

Infographics ชุด การทำเหมืองแร่

           

 

 

 

Motion graphics

เรื่อง ปรับกระบวนทัศน์การทำเหมืองแร่ทองคำ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน