ส.ค. 23

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย

         นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  โดยนายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and Service Director เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายสมชาย หาญหิรัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานในพิธีเปิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

กิจกรรมภายในงาน
► Success Showcase จากกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up ที่ประสบความสำเร็จจากการต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กพร. ในเชิงพาณิชย์
► Open House อาคารปฏิบัติการ
      »  Hydrometallurgy Building
      »  Pyrometallurgy Building
      »  Particle separation Building
      »  Laboratory Building
      »  ระบบบำบัดผลพิษทางอากาศและน้ำเสียจากกระบวนการรีไซเคิลแบบครบวงจร
► นิทรรศการนวัตกรรมวัตถุดิบจากบริษัทชั้นนำ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.